"MINI CARRAMBA SPRING CUP" 20-th International Rhythmic Gymnastics Tourtnament 18.05.2024

18.05.2024

Poland, Katowice, Alfreda street 1, in Hala Kolejarz: https://maps.app.goo.gl/W9SLwJEEdDPWQxo36?g_st=iw

Deadline entry: 17.05.2024
Deadline MP3: 17.05.2024
Contact: WhatsApp text message +48 665 427 778 English, Russian [email protected]
Notes: ENG Programme: Individual A, B, C, CL, D, Group, Duets. When registering a competitor, please make sure to choose the appropriate apparatuses in accordance with the table included in the invitation. Awards: ALL AROUND and IN EACH APPARATUS. In categories C with one apparatus without division into individual apparatuses. The number of registered gymnasts is not limited. Address: Poland, Silesia. The exact location will be announced later. After registering with KSIS, the entry fee must be paid within 14 days. Otherwise, the gymnast will be removed from the list of registered. In each category there must be at least 2 gymnasts from different sports teams, otherwise the categories are combined - this does not apply to the categories SENIOR A, A2, B, C and JUNIOR A. RUS Программа: индивидуальная A, B, C, CL, D, группа, дуэты. При регистрации участника обязательно выберите соответствующие аксессуары в соответствии с таблицей, включенной в приглашение. Награды: МУЛЬТИ и В КАЖДОМ АППАРАТЕ. В категориях С с одним аксессуаром без разделения на отдельные аксессуары. Количество зарегистрированных гимнасток не ограничено. Адрес: Польша, Силезия. Точное место будет объявлено позже. После регистрации в KSIS вступительный взнос необходимо оплатить в течение 14 дней. В противном случае гимнастка будет исключена из списка зарегистрированных. В каждой категории должно быть не менее 2 гимнасток из разных спортивных команд, в противном случае категории объединяются – это не относится к категориям СТАРШИЕ А, А2, В, С и ЮНИОРЫ А. POL Program: Individualny A, B, C, CL, D, Groupy, Duety. Dokonując zgłoszenia zawodniczki prosze dopilnuj, aby wybrać odpowiednie przybory zgodnie z tabelą zawartą w zaproszeniu! Nagradzanie: WIELOBÓJ i W KAŻDYM PRZYBORZE. W kategoriach C z jednym przyborem bez rozgraniczenia na poszczególne przybory. Liczba rejestrowanych zawodniczek nie jest ograniczona. Po dokonaniu rejestracji w KSIS w ciągu 14 dni należy uregulować opłatę startową. W przeciwnym razie gimnastyczka zostanie usunięta z listy zarejestrowanych. W poszczególnych kategoriach muszą znajdować się minimun 2 gimnastyczki z różnych reprezentacji sportowych, w przeciwnym przypadku kategorie łączy się - nie dotyczy kategorii SENIOR A, A2, B, C oraz JUNIOR A. ACCOUNT NUMBER: PL78 1020 2368 0000 2402 0625 6624. SWIFT: BPKOPLPW. NAME BANK: PKO BP. ACCOUNT OWNER: ANNA MULKA UKS "CARRAMBA"KATOWICE. CLUB ADRES: ULANSKA 9/118, 40-887 KATOWICE. The crew manager by reporting his group thereby certifies that each athlete submitted by him agrees with the organizer's GDPR stated on its website, has a statement on the absence of contraindications to the exercise of sports - medical ability and valid sports insurance and meets the guidelines due to the state of the epidemic COVID. !!! Subscribing to the tournament through the KSiS system is tantamount to accepting the rules of the competition. !!! Подписка на турнир через систему KSiS равносильна принятию правил соревнований. !!! Zapisanie się przez system KSiS do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu zawodów. *The starting list for clubs participating in the competition can be found on the website: https://www.carramba-rg.pl/info (7 days before the competition date) The password to enter was provided on the WhatsApp group. *Стартовый список клубов, участвующих в соревновании, можно найти на сайте: https://www.carramba-rg.pl/info (За 7 дней до даты соревнований) Пароль для входа был предоставлен в группе WhatsApp. *Lista startowa dla klubów biorących udział w zawodach znajduje się na stronie internetowej: https://www.carramba-rg.pl/info (7 dni przed terminem zawodów) Hasło do wejścia zostanie podane w grupie WhatsApp.

# Category Type
1. 2018 and younger (2018 and younger) Individual
1.
2. 2017-16-15 D (2017, 2016, 2015 ) Individual
1.
3. 2014-13-12 D (2014, 2013, 2012) Individual
1.
4. 2011 and older D (2011 and older) Individual
1.
5. 2017 CL (2017 ) Individual
1.
6. 2016 CL (2016) Individual
1.
7. 2015 CL (2015) Individual
1.
8. 2014 CL (2014) Individual
1.
9. 2013 CL (2013) Individual
1.
10. PREJUNIOR 2012-2011 CL (2012, 2011) Individual
1.
11. JUNIOR 2011-10-09 CL (2011, 2010, 2009) Individual
1.
12. SENIOR 2008 and older CL (2008 and older ) Individual
1.
13. 2017 C (2017) Individual
1.
14. 2016 C (2016) Individual
1.
15. 2015 C (2015) Individual
1.
16. 2014 C (2014) Individual
1.
17. PREJUNIOR 2013 C (2013) Individual
1.
18. PREJUNIOR 2012 C (2012) Individual
1.
19. JUNIOR 2011 C (2011) Individual
1.
20. JUNIOR 2010 C (2010) Individual
1.
21. JUNIOR 2009 C (2009) Individual
1.
22. SENIOR 2008 and older C (2008 and older) Individual
1.
23. 2018 A (2018) Individual
1.
24. 2017 A (2017) Individual
1.
2.
25. 2016 A (2016) Individual
1.
2.
26. 2015 A (2015) Individual
1.
2.
27. 2014 A (2014) Individual
1.
2.
28. PREJUNIOR 2011 B (2011) Individual
1.
2.
29. JUNIOR 2010 B (2010) Individual
1.
2.
30. JUNIOR 2009 B (2009) Individual
1.
2.
31. SENIOR 2008 and older B (2008 and older ) Individual
1.
2.
32. 2013 A (2013) Individual
1.
2.
33. PREJUNIOR 2012 A (2012) Individual
1.
2.
34. PREJUNIOR 2011 A (2011) Individual
1.
2.
35. JUNIOR 2010 A (2010) Individual
1.
2.
36. JUNIOR 2009 A (2009) Individual
1.
2.
37. SENIOR 2008 and older A (2008 and older ) Individual
1.
2.
38. 2014-2015 and younger GROUP (2015, 2014 and young) Group
1.
39. PREJUNIOR GROUP (2013, 2012) Group
1.
40. JUNIOR GROUP (2009, 2010, 2011) Group
1.
41. SENIOR GROUP (2008 and older) Group
1.
42. 2016 B (2016) Individual
1.
2.
43. 2015 B (2015) Individual
1.
2.
44. 2014 B (2014) Individual
1.
2.
45. 2013 B (2013) Individual
1.
2.
46. PREJUNIOR 2012 B (2012) Individual
1.
2.
47. 2017 B (2017) Individual
1.
48. PREJUNIOR 2012 A + (2011) Individual
1.
2.
3.
49. PREJUNIOR 2011 A + (2011) Individual
1.
2.
3.
50. JUNIOR 2010 A + (2010) Individual
1.
2.
3.
51. JUNIOR 2009 A + (2009) Individual
1.
2.
3.
52. SENIOR 2008 and older A + (2008 and older ) Individual
1.
2.
3.

Filter Entriesfilter

2018 and younger (2018 and younger)
1. Gaweł Klara Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Anufriieva Mira PTG Sokół Kraków POL
2017-16-15 D (2017, 2016, 2015 )
1. Sosnowska-Pawluk Malina GIMART SIECHNICE POL
2. Tobias Natalia Lelya POL
3. Kościuch Urszula Lelya POL
4. Orłowska Laura Lelya POL
5. Mia Wood RG MIKOŁÓW POL
6. Marcelina Nicak RG MIKOŁÓW POL
2014-13-12 D (2014, 2013, 2012)
1. Maria Stelle CZE
2. Maria Adamec SVK
2017 CL (2017 )
1. Woźniak Iga Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2016 CL (2016)
1. Fortuna Alicja Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Mildorfová Štěpánka Klub Kalokagathia z.s. CZE
3. Volková Viktorie Klub Kalokagathia z.s. CZE
4. Woźniak Iga Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2015 CL (2015)
1. Kot Laura Lelya POL
2. Jedynak Iga UKS Carramba Katowice POL
3. Nina Swoboda CZE
2014 CL (2014)
1. Muszalik Alicja UKS Carramba Katowice POL
2. Kroker Zuzanna UKS Carramba Katowice POL
3. Lucie Dvorak CZE
2013 CL (2013)
1. Milana Adamik SVK
JUNIOR 2011-10-09 CL (2011, 2010, 2009)
1. Viera Alusik SVK
2017 C (2017)
1. Woźniak Iga Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Woźniak Nadia Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
3. Jana Alenka SVK
2016 C (2016)
1. Eichhorn Anna Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Bała Amelia Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
3. Kołotylo Emilia Lelya POL
4. Fortuna Alicja Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2015 C (2015)
1. Kaja Novotny CZE
2. Eva Antolik SVK
2014 C (2014)
1. Chystiakova Polina UKS Carramba Katowice POL
2. Talar Aleksandra UKS Carramba Katowice POL
3. Szmigiel Jagoda UKS Carramba Katowice POL
4. Pola Tesinska CZE
5. Amalie Pilat CZE
PREJUNIOR 2013 C (2013)
1. Nicewicz Wiktoria GIMART SIECHNICE POL
2. Kłaptocz Maria Lelya POL
PREJUNIOR 2012 C (2012)
1. Chwałek Zuzanna GimArt Siechnice POL
2. Jarosz Estera Lelya POL
3. Randusová Nikoleta La Pirouette Jeseník CZE
JUNIOR 2011 C (2011)
1. Mamok Julia UKS Carramba Katowice POL
JUNIOR 2010 C (2010)
1. Falińska Liwia UKS Carramba Katowice POL
JUNIOR 2009 C (2009)
1. Choroszczak Kornelia GIMART SIECHNICE POL
2. Czajka Maria GIMART SIECHNICE POL
3. Kolanek Antonina GIMART SIECHNICE POL
SENIOR 2008 and older C (2008 and older)
1. Milena Grelak RG MIKOŁÓW POL
2016 A (2016)
1. Gowin Helena PTG Sokół Kraków POL
2. Abramenko Aleksandra Deriugina’s school UKR
2015 A (2015)
1. Łętocha Maja PTG Sokół Kraków Polska POL
2. Marushchenko Alisa Deriugina’s school UKR
3. Honcharova Evanhelіna Deriugina’s school UKR
2014 A (2014)
1. Komarewicz Lena PTG Sokół Kraków POL
2. Beleichuk Karina PTG Sokół Kraków Polska POL
3. Yesipova Mariana Deriugina’s school UKR
4. Gherasim Victoria RG Moldova MDA
5. Pielorz Krystyna Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
PREJUNIOR 2011 B (2011)
1. Tegipko Olga Deriugina’s school UKR
2. Kamilova Suri RG Moldova MDA
3. Mildorfová Anna Klub Kalokagathia z.s. CZE
JUNIOR 2010 B (2010)
1. Rabczak Hanna Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Mezhevikina Oleksandra Lelya POL
3. Popławska Antonina Lelya POL
4. Gałązka Aleksandra RG Artlife Parzęczew POL
JUNIOR 2009 B (2009)
1. Bura Uliana Deriugina’s school UKR
2. Gherasim Xenia RG Moldova MDA
3. Kamilova Alisha RG Moldova MDA
4. Kozynets Mariia RG Moldova MDA
2013 A (2013)
1. Ochabowicz Zuzanna Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Beleichuk Vladislava PTG Sokół Kraków Polska POL
3. Rybak Olha PTG Sokół Kraków Polska POL
4. Prymachok Kamila Deriugina’s school UKR
5. Oblamska Viktoriia Deriugina’s school UKR
6. Remus Karolina PTG Sokół Kraków Polska POL
7. Ściborek Aleksandra UKS SP220 Warszawa POL
JUNIOR 2010 A (2010)
1. Pacwa Zuzanna Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
JUNIOR 2009 A (2009)
1. Kozhemiakha Marііа Deriugina’s school UKR
2016 B (2016)
1. Momro Weronika PTG Sokół Kraków POL
2015 B (2015)
1. Hanna Świerzy Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Tegipko Julia Deriugina’s school UKR
3. Jezerská Valerie La Pirouette Jeseník CZE
2014 B (2014)
1. Bała Natalia Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Kolesnik Sofiia TJ Sokol Praha Královské Vinohrady CZE
3. Tkachuk Yuliia RG Moldova MDA
2013 B (2013)
1. Skobel Dorota Lelya POL
2. Duraj Kaja PTG Sokół Kraków POL
3. Korol Yeva PTG Sokół Kraków Polska POL
4. Ściborek Aleksandra UKS SP220 Warszawa POL
5. mamama mmama POL
6. Koziko Oleksandra TJ Sokol Praha Královské Vinohrady CZE
7. Kubas Emilia Lelya POL
PREJUNIOR 2012 B (2012)
1. Bartczak Maja RG Artlife Parzęczew POL
2. Tselovanska Anna Deriugina’s school UKR
3. Merzla Marta Deriugina’s school UKR
4. Kostiukova Alesia Deriugina’s school UKR
5. Savchenko Emiliia Deriugina’s school UKR
PREJUNIOR 2012 A + (2011)
1. Hudzikowska Żaneta Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA" Imielin POL
2. Němcová Elena La Pirouette Jeseník CZE
3. Verešová Scarlett La Pirouette Jeseník CZE
PREJUNIOR 2011 A + (2011)
1. Vyhnánková Anna La Pirouette Jeseník CZE
2. Kalinová Taťána TJ Sokol Praha Královské Vinohrady CZE
JUNIOR 2010 A + (2010)
1. Panchenko Ivanna Deriugina’s school UKR
JUNIOR 2009 A + (2009)
1. Smyk Iryna Deriugina’s school UKR
SENIOR 2008 and older A + (2008 and older )
1. Kaliská Bára SSK Vítkovice CZE
2. Kozáková Kamila SSK Vítkovice CZE
3. Stawinoga Julia UKS SP220 Warszawa POL
Judges
1. Kozáková Renata SSK Vítkovice CZE
2. Gruszka Aleksandra GIMART SIECHNICE POL
3. Kolb Anastasiia Lelya POL
4. Zduniak Roksana PTG Sokół Kraków Polska POL
5. Bezsonova Vіktorіya Anatolіїvna Deriugina’s school UKR
6. Kofroňová Petra Anna La Pirouette Jesenik CZE
7. Zebeliyan Maria TJ Sokol Praha Královské Vinohrady CZE
8. Adámková Adéla Klub Kalokagathia z.s. CZE
9. Malina Victoria POL
10. Rożnowska Sława POL
11. Emurla Laura UKS Carramba Katowice POL
Coaches
1. Valedava Volha Lelya POL
2. Boiko Maria Deriugina’s school UKR
3. Huliaka Zhanna Deriugina’s school UKR
4. Spillerová Dominika La Pirouette Jesenik CZE
5. Machovská Vlasta Klub Kalokagathia z.s. CZE