29. Festival pohybových skladieb / 29th Festival of group performances

15.03.2025

Trnava

Deadline entry: 15.02.2025
Deadline MP3: 28.02.2025
Contact: [email protected], [email protected]
Notes: Skladba musí mať minimálne 3 cvičencov. EN: Each group must consist of minimum 3 gymnast.

# Category Type
1. deti do 6 rokov Gym for All
1.
2. Mládež A, 7-10 rokov (menej ako 10 pretekárov) Gym for All
1.
3. Mládež A, 7-10 rokov (10 a viac pretekárov) Gym for All
1.
4. Mládež B, 11-15 rokov (do 10 pretekárov) Gym for All
1.
5. Mládež B, 11-15 rokov (nad 10 pretekárov) Gym for All
1.
6. Juniori, 16-23 rokov Gym for All
1.
7. Seniori, 24-49 rokov Gym for All
1.
8. Zlatý vek, 50+ rokov Gym for All
1.

Filter Entriesfilter